Pattern Vanilla 2003.
Design for Äkta dress.
Client: Äkta design 2013.