Maskots for Legimus.se.
Client: MTM Myndigheten för Tillgänglig Media 2015.