Har alla här en förälder i fängelse?
Book about having a parent in prison. 
Client: Allmänna Barnhuset /Bryggan 2008.