Stamps Mytiska Platser.
Client: Posten Frimärken 2008.