Editorial illustration. DN, Läkare Utan Gränser, Akademikern, Alfa, Chef & Ledarskap, Specialpedagogik, CAN, Kupé & Fritidspedagogen.