Där tallarna växer tätare.
Graduation at Konstfack University College of Arts,
Crafts and Design 2005.