Maskot for Arkeoteket, a childrens exhibition at Historiska Muséet.
Client: Historiska Muséet 2017.